Po這瞠nie szko造

 

Nasza szko豉 po這穎na jest w powiecie bi貪orajskim gmina Frampol. Geograficznie usytuowana w po逝dniowej czci woj. lubelskiego na po逝dniowo - wschodnich kra鎍ach Roztocza Zachodniego.

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                  

                                                                                                   

                                                                                     

 

 

 

                                                                  


 

 

 

Historia szko造

 

 

   Pocz靖ki edukacji na terenie naszego obwodu szkolnego si璕aj 1915 r., kiedy to powsta豉 prywatna jednoklasowa szko豉 w Starej Wsi. Nauka w tej szkole odbywa豉 si do roku 1925.

Natomiast w roku 1916 powstaje jednoklasowa szko豉 w Woli Radzi璚kiej. Mieci豉 si w budynkach prywatnych wynaj皻ych przez Doz鏎 Szkolny we Frampolu. W roku szkolnym 1918/19 powstaje szko豉 dwuklasowa. W roku szkolnym 1925/26 zostaje przy章czona szko豉 ze Starej Wsi do Woli Radzi璚kiej. Nauka odbywa si w dw鏂h budynkach prywatnych: u Piotra Wacha i Andrzeja Krasnod瑿skiego.

W maju 1930 r., na zebraniu wiejskim poruszono problem budowy szko造 pi璚ioklasowej w Woli Radzi璚kiej. W lipcu 1930 r., powstaje Komitet Budowy, na kt鏎ego czele staje w鎩t- Jan Kubina. Po uzyskaniu odpowiednich pozwole 26 sierpnia 1930r przyst雷iono do budowy. 21 wrzenia 1930 odby這 si powi璚enie kamienia w璕ielnego. Po przemowach i odpiewaniu kilku piosenek zebrano podpisy na akcie erekcyjnym, kt鏎y po w這瞠niu do butelki wmurowano w fundamenty szko造. A oto tre aktu:

,,Dzia這 si w roku tysi鉍 dziewi耩set trzydziestym w miesi鉍u wrzeniu, dniu czternastym o godzinie trzeciej popo逝dniu. W czasie tym urz鉅 Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej sprawowa Profesor Dr Ignacy Mocicki. Prezesem Rady Ministr闚 by Marsza貫k J霩ef Pi連udski. Ministrem Owiaty S豉womir Czerwi雟ki, Wojewoda lubelski Antoni Remiszewski. Kuratorem Okr璕u Szkolnego Lubelskiego
Dr Eustachy Nowicki. Starost bi貪orajskim Tadeusz Szalowski. Inspektorem Szkolnym w Bi貪oraju Tadeusz Przestalski. W鎩tem gminy Jan Kubina. Przewodnicz鉍ym Nadzoru Szkolnego Ks. Karol So逝ba Przewodnicz鉍ym Rady Szkolnej Powiatowej Wac豉w Matra. Kierownikiem miejscowej szko造 Adam J璠zierowski, nauczycielk Zofia J璠zierowska. Po przygotowaniu czci materia堯w budowlanych w latach poprzednich i zakupieniu planu od Franciszka Papie瘸 przyst雷iono w drugiej po這wie sierpnia tysi鉍 dziewi耩set trzydziestego roku do budowy. Szko豉 ma by pi璚ioklasowa i s逝篡 ma nauczaniu dzieci z Woli Radzi璚kiej, Starej-wsi, Woli K靖eckiej i Pulczynowa. Plany gotowe zakupiono w Ministerstwie Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego. Roboty mularskie prowadzi Mroczkowski Stanis豉w. Akcj budowlan zawiadywa gminny komitet budowy z這穎ny z nast瘼uj鉍ych os鏏: Jan Kubina w鎩t i jako przewodnicz鉍y, Karol Blumehoff sekretarz gminy jako sekretarz i Ks Karol So逝ba proboszcz z Frampola. W豉dys豉w D鉉rowski jako kierownik Szko造 z Frampola, Antoni Bia豉s ze Starej-wsi, Pawe Frelas z Woli Radzi璚kiej i Ks Stanis豉w 畜ie z Radzi璚ina.
Jako cz這nkowie poza wy瞠j wymienionym komitetem wsp馧dzia豉 lokalny komitet, do kt鏎ego nale瞠li: Saj Wawrzyniec z Woli Radzi璚kiej, Knapik Wojciech z Starej Wsi, Wasilik Jan z Woli K靖eckiej. W dniu wymienionym na wst瘼ie dokona Ks Stanis豉w 畜ie proboszcz z Radzi璚ina w obecnoci Edwarda Bareza zast瘼cy Starosty bi貪orajskiego i wymienionych w akcie cz這nk闚 komitetu budowy, dziatwy szkolnej i licznie zebranej ludnoci powi璚enia.

Po dokonanym powi璚eniu akt niniejszy odczytano i po podpisaniu przez obecnych wmurowano w naro瞠 wschodnie.

3 padziernika 1930 r. uko鎍zono budow parteru. W listopadzie 1933 r. dzieci rozpoczynaj nauk w nowej szkole W grudniu 1933 zamieszka r闚nie w pomieszczeniach szkolnych na parterze miejscowy kierownik szko造 p. Adam J璠zierowski. W czerwcu 1936 r. wstawiono okna na parterze i pi皻rze budynku, w szkole uczy si 4 oddzia造. Kierownikiem szko造 jest p. Adam J璠zierowski.

Dnia 28 czerwca ko鎍zy si rok szkolny 1938/39. Rok 1939/40 budynek szko造 zosta zaj皻y przez Niemc闚 na kwatery. Co si tylko da這 zosta這 zniszczone: akta szko造, biblioteka, sprz皻.

Nauka w szkole rozpocz窸a si dopiero w roku szkolnym 1944/45, jednak brakowa這 w闚czas nauczycieli. Nauczali w szkole p. Adam J璠zierowski, kt鏎emu uda這 si wczeniej uciec z rob鏒 w Niemczech oraz jego 穎na Zofia J璠zierowska.

Rok szkolny 1945/46- kierownik szko造 p. J璠zierowski przenosi si do W鏊ki Abramowskiej.

W styczniu 1946 przybywa na Wol Radzieck p. Dubiel Stanis豉w, kt鏎y organizuje nauk w bardzo zniszczonej szkole w okresie wojny.

1-go wrzenia 1947r. obowi頊ki kierownika szko造 obejmuje p. Bawo堯wna Florentyna, po przeprowadzeniu niezb璠nych remont闚 nauka w tym roku rozpoczyna si 19 wrzenia. Dzi瘯i staraniom kierownika szko造 udaje si pozyska pieni鉅ze z Kuratorium Okr璕u Szkolnego Lubelskiego na schody i wykonanie innych niezb璠nych prac.

W roku szkolnym 1949/50 istnieje 7 oddzia堯w, uczy 3 nauczycieli, uczni闚 168. Zostaje za這穎na organizacja dzieci璚a ZHP.

5 padziernika 1951 rozpocz皻o zaj璚ia wietlicowe ( piewy, ta鎍e, gry, zaj璚ia artystyczno- okolicznociowe).

Od 1.IX.1952 obowi頊ki kierownika szko造 przejmuje p. Kapica Boles豉w. W styczniu 1954r. zostaje szko豉 zradiofonizowana.

23 padziernika 1956r. zachodz donios貫 historyczne zmiany w 篡ciu politycznym i gospodarczym kraju. Ogromna wi瘯szo spo貫cze雟twa przyjmuje je z ulg. Od 1 lutego 1957 r. odbywa si w szkole nauczanie religii, przerwane od 1950. Nauk religii prowadzi ks. Grzebalski W豉dys豉w- proboszcz parafii Radzi璚in.

,,Programy i podr璚zniki maj by zmienione w najbli窺zym czasie tak, a瞠by dzieci mog造 uczy si prawdy, mi這ci do ziemi ojczystej, a瞠by fa連z, nienawi i ob逝da zosta造 obce polskiej szkole i polskiemu dziecku.

Rok 1957/58- kierownikiem szko造 zostaje Wasio貫k Stanis豉w. Nauczycielami: Wasio貫k Bronis豉wa, Smyl Marian, Smyl Stanis豉wa.

Rok 1959/60- kierownikiem szko造 zostaje Marian Smyl. W padzierniku zostaje podj皻a decyzja o ogrodzeniu terenu szko造 siatk drucian i obsadzeniu wierkami.

Rok szkolny 1959/60- przed budynkiem szko造.

 

 

22.IV.1961 r. ma miejsce spotkania nauczycieli z ca貫go regionu- Frampol. Pami靖k tego spotkania jest zdj璚ie poni瞠j.

 

 

Rok 1961 Zjazd nauczycieli z ca貫go rejonu gminy Frampol

 

Rok 1962- otynkowano budynek szko造. W roku 1966 zrobiono pami靖kowe zdj璚ia.

 

Smyl Marian z klas si鏚m w roku 1966

Smyl Stanis豉wa z klas pi靖 i czwart w roku 1966

 

W roku szkolnym 1969 uczy si 159 dzieci. W roku 1971- szko豉 w Pulczynowie zostaje rozwi頊ana a uczniowie oraz sprz皻 szkolny przy章czono do Woli Radzi璚kiej. Rok 1974- uczni闚 179, grono pedagogiczne 7 os鏏.

 

 

Rok szkolny 1976/77- kierownik szko造 Marian Smyl odchodzi do Frampola, obejmuj鉍 funkcj Gminnego Dyrektora Szk馧. Dyrektorem szko造 w Woli Radzi璚kiej zostaje Stanis豉wa Smyl. W grudniu 1977r. odchodzi do Frampola Stanis豉wa Smyl a jej stanowisko zajmuje Danuta Pawlak.
Rok 1978/79-liczba uczni闚 167, trwa budowa piec闚 grzewczych (10szt.).

Rok szkolny 1978/79

 

Rok szkolny 1979/80- dyrektorem szko造 zostaje Alfreda Saj, trwaj prace malarskie wewn靖rz szko造. Gromadzone s materia造 na now ubikacj, kt鏎 buduje si w m-cach IX-XI 1980r. W roku 1982 prowadzone s prace przy budowaniu chodnik闚 przy szkole. Prace odbywaj si w czynie spo貫cznym.

Rok szkolny 1986/87- dyrektorem szko造 zostaje p. Czes豉w Kuna. Szko豉 nadaje si do remontu kapitalnego. Ponadto istnieje konieczno rozbudowy szko造 w zwi頊ku z brakiem sal lekcyjnych. Rok szkolny 1987/88- zakupiono plac pod rozbudow szko造, ogrodzono go siatk. 30 maja 1990 r. zorganizowano wycieczk do Lublina. Wykonano pami靖kowe zdj璚ie przed Muzeum Lubelskim.

Wycieczka do Lublina- przed Muzeum Lubelskim

 

19 marca 1991 r. szko喚 odwiedzi fotograf. Uczniowie poszczeg鏊nych klas wykonali zdj璚ia. Poni瞠j widzimy klas VIII, kt鏎a wkr鏒ce po瞠gna nasze stare mury. Pedagodzy na zdj璚iu (od lewej): El瘺ieta Saj, J霩ef Stasie鎥o, Ma貪orzata Ma貫k, dyr. Czes豉w Kuna, Gra篡na Ksi嘀ek, Maria Stasie鎥o.

 

 

Rok szkolny 1991/92- w padzierniku dokonano podsumowania konkursu na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy. Nasza szko豉 zaj窸a I miejsce w grupie 10 szk馧 powiatu bi貪orajskiego. Wr璚zaj鉍y nagrody przez Ko這 υwickie nr 20 ,,G逝szec- Janusz Be鹵ek i Stefan Szmidt aktor teatru warszawskiego.

Nagrodzeni w konkursie dokarmiania zwierz靖

 

Bardzo wa積 rol w funkcjonowaniu naszej szko造 odgrywa od lat dzia豉lno ekologiczna. Odbywa si ona w ramach Szkolnego Ko豉 Ligi Ochrony Przyrody. Jego tw鏎c by dyrektor szko造- Stanis豉w Saj, a w chwili obecnej kontynuuje Pan Marek Jasi雟ki.

Wieloletni tradycj jest udzia uczni闚 w dokarmianiu zwierz靖 zim, spotkania z pracownikami nadlenictwa Bi貪oraj, a w szczeg鏊noci z Panem Jerzym Wolaninem oraz przedstawicielem Ko豉 υwieckiego ,, G逝szec- Panem Janem Szulcem.

 

Spotkanie z p. Janem Szulcem oraz Henrykiem Studnickim

 

Od blisko 10 lat organizujemy r騜norodne przedsi瞝zi璚ia ekologiczne. Do najwi瘯szych zaliczamy: Tydzie Ekologiczny, Szkolne Prezentacje Ekologiczne, obchody Dnia Ziemi, Sprz靖anie wiata. W ramach nich odbywaj si konkursy plastyczne, literackie, piosenki ekologicznej, wiedzy przyrodniczej, wycieczki. Najwi璚ej uczestnik闚 gromadz wyst瘼y Szkolnych Teatrzyk闚 Ekologicznych. W niniejszych przedsi瞝zi璚iach bior udzia uczniowie ze szk馧 podstawowych z terenu gminy Frampol, a niekiedy zapraszane s te szko造 z s零iednich gmin.

Wa積 rol w rozwijaniu dzia豉lnoci o charakterze proekologicznym odgrywaj r闚nie ,, Mini ogr鏚ek botaniczny i Park rekreacyjno-przyrodniczy. S one nieocenion pomoc w prowadzeniu zaj耩 edukacyjnych. Realizacja w/w zada z zakresu edukacji ekologicznej nie by豉by mo磧iwa bez wydatnej wsp馧pracy i wsparcia Urz璠u Miejskiego we Frampolu, Nadlenictwa Bi貪oraj, Ko豉 υwickiego ,, G逝szec w Bi貪oraju, Zak豉du Gospodarki Komunalnej i Miejsko-Gminnego Orodka Kultury we Frampolu, Zarz鉅u Okr璕u LOP i WFO i GW w Lublinie.

5 kwietnia 1992r. rozpocz皻o prace budowlane przy szkole.
Poza remontami i przebudow planowana jest budowa nowego skrzyd豉.

 

 

                             Budynek szko造 przed rozbudow

 

1 wrzenia 1992 rok szkolny rozpocz像 si nietypowo- w remizie stra瘸ckiej, gdy w szkole trwa造 prace remontowe. Po dw鏂h miesi鉍ach wracamy do szko造, dzia豉 c.o, brak pod堯g , sale ma這 estetyczne ale jest ciep這.

Rok szkolny 1993/94- szko豉 w dalszym ci鉚u w trakcie przebudowy i modernizacji. Na pod這gach po這穎no wyk豉dziny pcv, doprowadzono bie蕨c wod sufity zabezpieczono kasetonami. W kwietniu 1995 r. zostaje oddane do u篡tku nowe skrzyd這 budynku.

  

Prace tynkarskie przy nowo wybudowanym skrzydle

 

Trwaj鉍e prace porz鉅kowe przed szko章 dobiegaj ko鎍a. Szko豉 staje si bardziej okaza豉, bezpieczniejsza, nauka odbywa si w godnych warunkach. Inwestycja ta wymaga豉 du瞠go zaanga穎wania nie tylko spo貫cznoci lokalnej, ale przede wszystkim dyrektora szko造- Czes豉wa Kuny i w鎩ta gminy Frampol Tadeusza Bia豉sa.

Koniec roku szkolnego 1994/95 to r闚nie niestety niepokoj鉍e informacje o koniecznoci 章czenia klas. Nauczyciele staraj si, aby do tego nie dosz這. W tym celu udaj si delegacja do Kuratorium Owiaty w Zamociu. Dzi瘯i tym staraniom a tak瞠 pomocy senatora RP Mariana Kwiatkowskiego do tego 章czenia nie dochodzi.

1 wrzenia 1995- funkcje dyrektora szko造 obejmuje p. Stanis豉w Saj. Szko豉 unikn窸a 章czenia klas, co pozwoli這 wszystkim z wi瘯szymi nadziejami i z lepszym nastrojem przyst雷i do pracy w nowym roku szkolnym. W tym te roku honorowy patronat nad szko章 obejmuje przedsi瑿iorstwo wielobran穎we ,,Ry-Pol z Bi貪oraja.

Pod koniec roku szkolnego odby這 si podsumowanie konkursu na dokarmianie zwierzyny w sezonie 95/96. Zaj瘭imy tym razem II miejsce. Ponadto opr鏂z cyklicznych uroczystoci i imprez otwarto sklepik szkolny.

Interesuj鉍y by ,,Dzie Dziecka obchodzony w 1997 r. Jedn z jego atrakcji by mecz: uczniowie kontra rodzice, nauczyciele, ksi篹a.

 

Mecz uczniowie kontra rodzice, nauczyciele, ksi篹a.

 

 

Mecz uczniowie kontra rodzice, nauczyciele, ksi篹a.

 

W roku szkolnym 1996/97 rozpocz皻o prace przy wymianie stolarki okiennej, ponadto znacz鉍y by udzia uczni闚 w konkursach rejonowych z chemii, biologii, religii.

30.IV. 1998r.- wyjazd do miejscowoci Brodziaki, grupa 10 os鏏 wyjecha豉 o godz.5.00 rano celem podpatrywania przyrody rankiem. Szczeg鏊nie ciekawe by這 spotkanie z ,,g逝szcem rzadko spotykanym ptakiem chronionym.

Na zdj璚iu uczestnicy ,,wypadu z p. Jerzym Wolaninem.

                           Wyjazd do Brodziak闚

 

                         Wyjazd do Brodziak闚

 

Rok szkolny 1997/98 to okres prac remontowo-porz鉅kowych. Wymiano stolark okienn, wymalowano pomieszczenia w starym budynku szkolnym, kontynuowano prace zwi頊ane z zagospodarowaniu placu szkolnego.

 


 

 

 

Prace remontowo-porz鉅kowe

 

1 wrzenia 2001 r. w wyniku zmian organizacyjnych Szko豉 Podstawowa w Smoryniu staje si Szko章 Filialn Szko造 Podstawowej w Woli Radzi璚kiej, natomiast 1 wrzenia 2006 r. uczniowie szko造 Filialnej decyzj rodzic闚 rozpoczynaj nauk w szkole macierzystej.

W styczniu 2004 r. nasza szko豉 nawi頊a豉 wsp馧prac z Domem Pomocy Spo貫cznej w Teodor闚ce k. Bi貪oraja, kt鏎ej celem by造 spotkania o charakterze integracyjnym. Kilkakrotnie gocilimy w murach naszej szko造 podopiecznych DPS wraz ze swoimi opiekunami na czele z panem Adamem Kozer. Spotkaniom towarzyszy造 zawsze wyst瘼y muzyczno-teatralne goci,
a tak瞠 naszych uczni闚. Uczniowie nasi r闚nie kilkakrotnie wyje盥瘸li do Orodka, gdzie mogli zaprezentowa jase趾a bo穎narodzeniowe czy inne przedstawienia teatralne. Dla dzieci by豉 to okazja do bli窺zego poznania mieszka鎍闚 orodka, ich potrzeb, zainteresowa, wytwor闚 ich pracy.

 

Przedstawieni dzieci z DPS

 

Dzie 2 kwietnia 2005 r. na d逝go zapadnie w naszej pami璚i. To dzie mierci naszego Kochanego Ojca wi皻ego Jana Paw豉 II. Pocz預szy od tego dnia a do dnia pogrzebu, Polacy gromadzili si na modlitwach.

,, Pogrzeb odby si 8 kwietnia. Na placu w. Piotra zgromadzi這 si ponad 5 mln pielgrzym闚 w tym 300 ty. Polak闚, kt鏎zy po瞠gnali Papie瘸 prostym s這wem. Dzi瘯ujemy...

W maju nasi uczniowie uczestnicz w wycieczce do Lublina. Zwiedzaj Muzeum wsi Lubelskiej, ogr鏚 botaniczny. Zadania te realizowane s w ramach projektu: Poznajemy histori, tradycje i zwyczaje naszego regionu.

 

                     Muzeum wsi Lubelskiej

 

Pod koniec kwietnia 2005 r. rozpocz窸y si prace zwi頊ane z zagospodarowaniem terenu przed szko章 i zorganizowaniem szkolnego ogr鏚ka botanicznego.

Ogr鏚ek botaniczny pocz靖ki realizacji projektu

 

 

Ogr鏚ek botaniczny

 

W listopadzie 2003 r. zmar .p. Tadeusz Bia豉s- wieloletni w鎩t a nast瘼nie Burmistrz Miasta i Gminy Frampol. Dla uczenia jego pami璚i nasza szko豉 podj窸a inicjatyw zorganizowania Memoria逝 Tadeusza Bia豉sa w szachach dla uczni闚 szk馧 podstawowych. Impreza ta ma charakter cykliczny i odbywa si w listopadzie ka盥ego roku.

 

Memoria Tadeusza Bia豉sa

 

               Memoria Tadeusza Bia豉sa

 

 

 

W ostatnich latach najwa積iejszym wydarzeniem w historii szko造 by這 nadanie imienia- 5 czerwca 2008r.

Inicjatorem tego przedsi瞝zi璚ia by dyrektor szko造. Przy poparciu nauczycieli i Rady Rodzic闚- na czele z Przewodnicz鉍 Ann υzi雟k rozpocz皻o przygotowania do tego wydarzenia. Na patrona szko造 zosta wybrany najwi瘯szy z rodu Polak闚 Jan Pawe II. Po uzyskaniu na to zgody w豉dz gminy oraz ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubelskiej biskupa Wac豉wa Depo rozpocz皻o wiele prac modernizacyjnych na terenie szko造 i placu szkolnym. Wiosn 2007 r. rozpocz皻o prace na terenie dawnego boiska przed szko章. Wykonano drog dojazdow do szko造, parking dla samochod闚, rondo.

  

                                               Prace budowlane przed szko章

 

                                              Prace budowlane przed szko章

Zasadzono wiele gatunk闚 drzew i krzew闚, zakupiono urz鉅zenia do placu zabaw, urz鉅zono nowe boiska. Ogrodzono teren szkolny, natomiast wiosn 2008 r. rozpocz皻o gruntowne prace remontowe. w budynku szkolnym, otynkowano budynek gospodarczy.

 

 

Prace przed budynkiem szko造

 

  

Prace przed budynkiem szko造

 

 

 

                                                       Remonty w budynku szko造

 

                  Przed budynkiem szko造

 

Przed budynkiem szko造 zosta豉 po這穎na kostka brukowa na chodnikach, wykonano schody wejciowe.

W wykonanie tych prac aktywnie w章czy豉 si Rada Rodzic闚 na czele z Przewodnicz鉍 El瘺iet Ma造szek. R闚nie rodzice uczni闚 bezp豉tnie ofiarowali sw鎩 czas wykonuj鉍 niezb璠ne prace a tak瞠 finansowe wsparcie.

Podkreli nale篡 r闚nie du瞠 zaanga穎wanie Burmistrza Frampola Tadeusza Niedwieckiego oraz Rady Miejskiej we Frampolu w partycypacji tych przygotowa.

 

 

Widok szko造 i placu szkolnego po remoncie i budowie.

Dzi瘯i zaanga穎waniu Rady Rodzic闚 uda這 si te pozyska rodki finansowe na ufundowanie sztandaru szko造.

Wreszcie nadszed dzie 5 czerwca 2008r. G堯wnymi punktami uroczystoci by造:


 

v Msza wi皻a w kociele parafialnym w Radzi璚inie, na kt鏎ej zosta powi璚ony sztandar szko造;

 

 

 

 

Powi璚enie sztandaru dokonuje Ks. biskup Wac豉w Depo


 

 


 

v  Spotkanie w szkole w czasie kt鏎ego dokonano powi璚enia popiersia Jan Paw豉 II oraz obrazu ufundowanego przez p. Wies豉w Kowal, po czym odby這 si oficjalne nadanie imienia przez w豉dze gminy.

 

      

 

Powi璚enie popiersia Jana Paw豉 II i obrazu.


 

W uroczystoci uczestniczyli zaproszeni gocie: pos這wie i senatorowie RP, w豉dze wojew鏚zkie, Ksi篹a, przedstawiciele Kuratorium Owiaty w Lublinie, w豉dze gminy, dyrektorzy szk馧, nauczyciele, rodzice i mieszka鎍y okolicznych miejscowoci.

Uroczysto nadania imienia- gocie i uczniowie w trakcje uroczystoci

 

Uroczysto nadania imienia- lubowanie uczni闚.

 

Ten dzie na pewno pozostanie w pami璚i wszystkich uczestnik闚 uroczystoci. W dziejach historii szko造 otworzy豉 si nowa karta, kt鏎 b璠ziemy wsp鏊nie tworzy.