• Facebook
JP2

Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

13.10.2023 r.

02.11.2023 r,

02.05.2024 r.

14.05.2024 r.

15.05.2024 r.

16.05.2024 r.

31.05.2024 r.

20.06.2024 r.